internetový obchod - vstup pro lékaře Medipunkt.cz
do našeho internetového obchodu

Lékař radí a pomáhá:

E-mail: povinné
Dotaz:

ČASTÉ DOTAZY: ZDE


Vážené dámy,

jsem si vědoma toho, že otázky sexuality stejně jako problémy spojené s inkontinencí představují citlivá intimní témata, s nimiž není lehké se svěřovat. Pro mnohé z Vás bude proto jistě příjemnější hovořit se mnou o této problematice touto anonymnější, a tedy schůdnější cestou. Věřím, že vznikne diskuse, v níž si i navzájem s ostatními ženami dokážete pohovořit zcela otevřeně o svých starostech.

Považuji ale za svou povinnost upozornit Vás na fakt, že bez odborného vyšetření Vám mohu poradit jen velmi orientačně a spíše Vám poskytnout informace spojené s produkty, které nabízíme.

Mým doporučením je, abyste při závažných problémech vždy navštívily svého lékaře.

Doporučuji použití vhodného dezinfekčního spreje na dezinfekci vaginálních těles.

Těleso lze případně vložit do obalu (např. ochrana vaginálního tělesa). Je možné též mírně použít lubrikant. Vše je v nabídce e-shopu.

Na Vaše dotazy se těší urolog MUDr. Soňa Hlavová a kolektiv


Diskutovaný problém INKONTINENCE

Inkontinence = nedobrovolný únik moči

Postihuje 20 % žen kolem 45. roku života. Kolem 50 let věku to je 30 % žen. U 65letých žen už 40 %. Obecně vzato, únikem moči trpí v průběhu svého života minimálně 50 % žen (30 % z nich trpí depresemi ze snížení kvality života). Nejrizikovější skupinou jsou ženy v období menopauzy, tedy v období přechodu a po něm. Inkontinence představuje jeden z velmi častých zdravotních problémů naší civilizace.

Inkontinence má 4 základní formy, z nichž nejčastější je tzv. stresová. Tato forma inkontinence je důsledkem dysfunkce (poruchy) pánevního dna. Dalšími důsledky dysfunkce jsou pánevní bolesti a zácpa. Stresová inkontinence znamená, že ve stresu je močový měchýř, ne psychika a celé tělo zaplavené adrenalinem (jak si mylně ženy vysvětlují). Psychická nepohoda je až následkem vlastní inkontinence. Za STRES měchýře je považováno neudržení moči při různé fyzické aktivitě, která tedy pro měchýř představuje krizovou situaci, kdy se přenáší tlak z břicha na měchýř (smích, kašel poskok, chůze do schodů, zvednutí břemene).

Záleží na kvalitě hladké svaloviny – svěrače, dále záleží na poloze junkce – místa, kde močový měchýř přechází v močovou trubici (nelze ovládat vůlí), a též na kvalitě a funkčnosti příčně pruhované svaloviny podpůrného vaziva (facie a ligamenta). Pánevní dno tvoří vazy – ligamenta – a celá skupina svalů ovládaných vůlí, nejvýznamnější z nich je zvedač konečníku (levator ani). Celý funkční komplex je možné si přestavit jako VISUTÝ MOST, kde klenba mostu odpovídá klenbě poševní, ukotvením je na jedné straně kost stydká a na druhé straně kost křížová. Závěsná lana odpovídají vazům a svalům (pokud některá povolí, poševní klenba včetně močového měchýře se hroutí dolů).

Léčba je v zásadě dvojí:

l) Léčba o p e r a č n í – kolposuspenze (dle Burche) – invazivní

musí být provedena laparotomie – otevřená operace s úspěšností 85 %, po 5 letech pokles účinnosti na 70 %.

Závěsné pásky:

  • TOT – transobturatorní,
  • TVT – retropubická.

Výhodou je menší invazivnost ve srovnání s otevřenou operací – zákrok se provádí v místní anestezii – a následná rychlá rekonvalescence; úspěšnost dosahuje až 95 % i po 5 letech.

Nevýhodou je vysoká cena pásky, která se před porodem musí protnout a tím se stane nefunkční.

2) Léčba k o n z e r v a t i v n í

Úprava každodenních návyků/kouření. Nikotin velmi dráždí sliznici močového měchýře; alkohol, nedostatek spánku, nevhodné stravovací návyky, chronická zácpa, to vše má výrazný podíl na obtížích s udržením moči. Důležité je dodržovat pitný režim a vyvarovat se odkládání močení (setrvání jedné porce moči v měchýři přispěje k pomnožení bakterií). Redukce hmotnosti o 10 % vede ke snížení míry úniku moči až o 60 %.

Fyzioterapie zahrnuje různé metody. elektrostimulaci, biofeedback a nácvik izolované volní kontrakce svalů pánevního dna (mnoho žen vůbec netuší, kde má pánevní dno a jak ho při krizové situaci použít). Správný fyzioterapeutický přístup zohledňuje existenci dalších zřetězených poruch, jako je především špatné držení těla – (posturální stabilizace trupu) při břišní obezitě, ochablosti svalů dolních zad a břicha.

Z lékařského hlediska je vždy lepší prevence než léčení už vzniklého problému.

Ke schopnosti selektivní vědomé kontrakce svalů pánevního dna vede:

  • Pravidelné každodenní cvičení tzv. KEGELOVÝCH cviků.
    Tyto cviky se musí provádět 3krát denně po 20 minutách, aby byl patrný efekt. Tomuto požadavku však dokáže vyhovět málokterá žena.
  • Aktivní posilování pomocí vaginálního tělesa (kuličky) se závěsem, jež se zavede do pochvy a na závěs se zavěšuje závaží. Postupně se zátěž zvyšuje. Cvičení postačí provádět tři minuty denně, nejméně však každý třetí den (příčně pruhovaný sval po třech dnech „zapomene“ na minulou zátěž a pozastaví se proces posilování).

S pomůckou MediLady, která je vyvinuta k aktivnímu posilování pánevních svalů dle výše uvedeného bodu 2, začalo v ČR cvičit nejprve 90 žen; nejmladší z nich bylo 23 let, nejstarší 85 let.

Zkušenosti těchto žen ukazují, že při pravidelném posilování minimálně 3krát týdně lze zvyšovat zátěž měsíčně asi o 200 gramů. Velikost zátěže, kterou je žena schopna udržet, do jisté míry vypovídá o kondici svalů pánevního dna.

Prakticky všechny ženy které skutečně cvičí, udávají pokles počtu epizod nedobrovolného úniku moči a zlepšení sexuálních prožitků (svým partnerům tuto svoji cvičební aktivitu převážně neprozrazují). Ženy, které trpěly poklesem reprodukčních orgánů, uvádí podstatné zlepšení, dokonce jedna z nich, doporučená k operaci má po půlroce cvičení naprosto normální nález jak u inkontinence, tak u poklesu orgánů. MediLady nahradila operaci!!

Závěrem lze konstatovat, že dochází ke zmírnění stresové inkontinence, zlepšení psychické pohody a především ke zvýšení sebevědomí.
pleny
doc. MUDr. Radim Uzel, CSc.
doporučil náš produkt na
tiskové konferenci v Praze
Radim uzel doporučuje www.medipunkt.cz

MUDr. Natalya Savelyeva
Doporučuje MediLady i v gynekologii a reprodukční medicíně
 Natalya Savelyeva doporučuje www.medipunkt.cz
Naši partneři
Jen někteří mohou pomáhat a ještě být první ...
Stop inkontinenciPánevní dno
Léčba inkontinenceMedilady
Copyright 2011 | MEDIPUNKT s.r.o. | webdesign Stylemax.cz